Sludinājums: “A/S “Tukuma piens” ražošanas telpu grupas jaunbūve un ražošanas un noliktavu ēku pārbūve”

Publicēts
09.07.2018
09.07.2018
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Tukuma Piens" (40003294211)
Termiņš
10.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrība "Tukuma Piens"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003294211

Adrese

Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma nov., Latvija, LV-3101

Tālruņa numurs(-i)

+371 63122222

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aivars Lazdovskis Tel.nr.: +371 29239746, e-pasts: aivars@baltais.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

“A/S "Tukuma piens" ražošanas telpu grupas jaunbūve un ražošanas un noliktavu ēku pārbūve"

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Tukums, Tukuma novads, Jelgavas 7, LV-3101, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/02/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

0.01 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tukums, Tukuma novads, Jelgavas 7, LV-3101, Latvija.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv