Rezultāts: Rotējošais graudaugu un pākšaugu tīrītājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība "KADIĶI M.A." (44101036296)
Uzvarētājs
SIA BALTIC INVEST (42103030158)
Summa
17 680,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība "KADIĶI M.A."

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101036296

Adrese

"Kadiķi", Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358, Latvija, LV-4358

Tālruņa numurs(-i)

26537558

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Mārtiņš Augstkalnietis, tālr.26537558, e-pasts augstkalnietism@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rotējošais graudaugu un pākšaugu tīrītājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BALTIC INVEST 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu novads, LV2164 Latvija
SIA GRAINTECH 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV1004 Latvija
SIA 4 GRAIN 40203036375 Rīgas iela 105, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV1076 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BALTIC INVEST 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu novads, LV2164 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

17680 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv