Rezultāts: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde (90000014495)
Uzvarētājs
SIA "Forevers" (40003307535), SIA "Marijas centrs" (42403007447), ZS "Lukstiņmājas" (42401009528), AS "Latgales piens" (41503028291), SIA "Vecā maiznīca" (42403007589), SIA "Laki Fruit" (40003669241)
Summa
33 296,36 EUR
Sludinājums
veremi.lv/Lapas/iepirkumi.htm...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, 90000014495

Pasta adrese

Jāņa Zvīdra iela 1

Pilsēta / Novads

Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

Pasta indekss

LV 4647

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anita Karačkova

Tālruņa numurs

64628833

Faksa numurs

64625933

E-pasta adrese

info@veremi.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://veremi.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://veremi.lv/Lapas/iepirkumi.htm

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Vērēmu pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

33296.36 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RNPVPP 2016/3

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Forevers", 40003307535

Pasta adrese

Granīta iela 9a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1057

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67844565

Faksa numurs

67844564

E-pasts

info@forevers.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8924.73    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8924.73    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Marijas centrs", 42403007447

Pasta adrese

Varoņu 27b

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4604

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64632688

Faksa numurs

64632688

E-pasts

marijascentrs@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10354.27    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10354.27    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

ZS "Lukstiņmājas", 42401009528

Pasta adrese

"Mazie garanči 6", Ozolmuižas pagasts

Pilsēta / novads

Rēzeknes novads

Pasta indekss

LV-4633

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29467108

Faksa numurs

E-pasts

lolita111@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3564.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3564.9    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "Latgales piens", 41503028291

Pasta adrese

Muitas ielā3-p

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5403

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65438823

Faksa numurs

65452070

E-pasts

latgales_piens@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6049.11    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6049.11    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Vecā maiznīca", 42403007589

Pasta adrese

Brīvības iela 14k

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64621055

Faksa numurs

64621055

E-pasts

veca.maiznica@apollo.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3830.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3830.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Vērēmu pagasta skolām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Laki Fruit", 40003669241

Pasta adrese

Lubānas iela

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67172832

Faksa numurs

67185559

E-pasts

lakifruit@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 572.85    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 572.85    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Iepirkums sadalīts daļās

Avots: pvs.iub.gov.lv