Rezultāts: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta „Starptautiskā krīzes vadības konference Rīgā” ietvaros

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa (90000064250)
Uzvarētājs
SIA „Baltic Restaurants Latvia” (40003556833)
Summa
660,44 EUR
Sludinājums
pasvaldiba.riga.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa, 90000064250

Pasta adrese

Rātslaukums 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1539

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Andrejs Beļajevs

Tālruņa numurs

67037077

Faksa numurs

67181013

E-pasta adrese

pikn@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://pasvaldiba.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://pasvaldiba.riga.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta „Starptautiskā krīzes vadības konference Rīgā” ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta „Starptautiskā krīzes vadības konference Rīgā” ietvaros

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
55300000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

660.44 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD PIKN 2016/62

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta „Starptautiskā krīzes vadības konference Rīgā” ietvaros

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Baltic Restaurants Latvia”, 40003556833

Pasta adrese

Elizabetes iela 20

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 660.44    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 660.44    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rīgas domes Ārlietu pārvalde, 90000064250

Pasta adrese

Rātslaukums 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1539

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv