Rezultāts: Maizes un tās izstrādājumu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Pāvilostas novada pašvaldība (90000059438)
Uzvarētājs
SIA "Muižkalniņi" (42103044213)
Summa
4 173,13 EUR
Sludinājums
www.pavilosta.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pāvilostas novada pašvaldība, 90000059438

Pasta adrese

Dzintaru ielā 73

Pilsēta / Novads

Pāvilosta

Pasta indekss

LV- 3466

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dace Zaļkalne

Tālruņa numurs

63484561

Faksa numurs

63484567

E-pasta adrese

dace.zalkalne@pavilosta.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pavilosta.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.pavilosta.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Pāvilostas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15811000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4173.13 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2016/19

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Maizes un tās izstrādājumu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Muižkalniņi", 42103044213

Pasta adrese

"Kalte", Vērgales pagasts

Pilsēta / novads

Pāvilostas novads

Pasta indekss

LV-3463

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4173.13    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4173.13    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv