Rezultāts: Piena dzesētājs.Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku saimniecība "SIVECI-1" (43201004692)
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku saimniecība "SIVECI-1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201004692

Adrese

"Siveci-1", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4344

Tālruņa numurs(-i)

29467796

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Gatis Salmiņš, tālr.29467796, e-pasts gatis_salmins@yahoo.de

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piena dzesētājs.Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/01/2016

4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem

Pārtraukta bez rezultātiem

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv