Sludinājums: Pārvietojams dārzeņu šķirotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Z/s "Ozolmuiža" (41701005225)
Termiņš
23.12.2015
Tālrunis
29230150

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/s "Ozolmuiža"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41701005225

Adrese: „Kļaviņas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3023

Tālruņa numurs(-i): 29230150
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Konsultants, Raitis Ence, 20063000, raitis.ence@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Pārvietojams dārzeņu šķirotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: „Kļaviņas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/12/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 10000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 23/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Investīcijas materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 429135__0_ozolmuidarzskirotajs51.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv