Rezultāts: Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2015./2016. mācību gadam

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
Pededzes pamatskola (90009480536)
Uzvarētājs
SIA "FUTURUS FOOD" (40003348586), SIA "ALTA S" (43203003460), SIA "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" (42403012397), AKCIJU SABIEDRĪBA "RANKAS PIENS" (44603001356)
Summa
7 315,42 EUR
Sludinājums
www.aluksne.lv/07_03.php...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Pededzes pamatskola, 90009480536
Pasta adrese: "Rūķi", Pededzes pagasts
Pilsēta/Novads: Alūksnes novads Pasta indekss: LV-4352 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Selga Bībere Tālruņa numurs: 64324339
E-pasta adrese: direktors.ped@aluksne.edu.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aluksne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.aluksne.lv/07_03.php

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2015./2016. mācību gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: "Rūķi", Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pārtikas produktu skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
15000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7315.42 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PPSK 2015/01

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par pārtikas preču piegādi Pededzes pamatskolā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "FUTURUS FOOD", 40003348586

Pasta adrese: Vienības gatve 26a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@futurusfood.lv

Tālruņa numurs: 67622244

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.futurusfood.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1495.87    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1495.87    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par pārtikas preču piegādi Pededzes pamatskolā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "ALTA S", 43203003460

Pasta adrese: Pils iela 29

Pilsēta/Novads: Alūksne, Alūksnes novads

Pasta indekss: LV-4301

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: asja.altas@gmail.com

Tālruņa numurs: 64307171

Faksa numurs: 64307177

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3634.22    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1543.58    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par pārtikas preču piegādi Pededzes pamatskolā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS", 42403012397

Pasta adrese: Rīgas iela 22

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: rgk@rgk.lv

Tālruņa numurs: 64607300

Faksa numurs: 64628089

Vispārējā interneta adrese (URL): www.rgk.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2522    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2522    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par pārtikas preču piegādi Pededzes pamatskolā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: AKCIJU SABIEDRĪBA "RANKAS PIENS", 44603001356

Pasta adrese: "Ranka", Rankas pagasts

Pilsēta/Novads: Gulbenes novads

Pasta indekss: LV-4416

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ranka.piens@gmail.com

Tālruņa numurs: 64470076

Faksa numurs: 64470077

Vispārējā interneta adrese (URL): rankaspiens.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1753.97    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1753.97    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkumam ir vairāki uzvarētāji, jo iepirkums ir sadalīts daļās


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv