Rezultāts: „Ēdināšanas un telpu nodrošināšana forumam “Atbalsts uzņēmējiem”Rīgā”

Publicēts
04.12.2015
04.12.2015
Pasūtītājs
Ekonomikas ministrija (90000086008)
Uzvarētājs
SIA "Hotels Management" (40003428241)
Summa
2 892,13 EUR
Sludinājums
www.em.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 04/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ekonomikas ministrija, 90000086008
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1519 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inese Kaļupniece Tālruņa numurs: 67013204
E-pasta adrese: inese.kalupniece@em.gov.lv Faksa numurs: 67280882
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.em.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.em.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Ēdināšanas un telpu nodrošināšana forumam “Atbalsts uzņēmējiem”Rīgā”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 17
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Slokas iela 1, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


„Ēdināšanas un telpu nodrošināšana forumam “Atbalsts uzņēmējiem”Rīgā”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
55300000-3 79951000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2892.13 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

EM 2015/97

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Ēdināšanas un telpu nodrošināšana forumam “Atbalsts uzņēmējiem”Rīgā”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Hotels Management", 40003428241

Pasta adrese: Slokas iela 1

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV_1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bellevue.lv

Tālruņa numurs: 67069017

Faksa numurs: 67069008

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2892.13    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2892.13    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, ESF, KF, Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai, EM kā ES fondu atbildīgās iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanai

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma porcedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta 16.daļas 1.punktam

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv