Rezultāts: Augļu noliktavas un nojumes pārbūve Pīlādži, Siguldas pagasts

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
LPKS "Zelta ābele" (40103192521)
Uzvarētājs
SIA STATS INCOM (40003841559)
Summa
161 306,50 EUR
Tālrunis
+371 26525600

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): LPKS "Zelta ābele"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103192521

 Adrese: "Pīlādži", Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Latvija, LV-2150

 Tālruņa numurs(-i): +371 26525600
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Jānis Zilvers, LPKS Zelta ābele valdes loceklis, +371 29468507; info@piladzi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augļu noliktavas un nojumes pārbūve Pīlādži, Siguldas pagasts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/05/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 09/06/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Stats Incom 40003841559 Bērzaunes iela 11a, Rīga, Latvija
SIA OŠUKALNS CELTNIECĪBA 45403012642 Bebru iela 104a, Jēkabpilī Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA STATS INCOM  40003841559  Bērzaunes iela 104a, Jēkabpils  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 161306.5 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv