Rezultāts: „Dzērienu, ievārījumu un džemu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vajadzībām”

Publicēts
02.03.2015
02.03.2015
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA" (90009226487)
Uzvarētājs
SIA "LIETAS MD" (40003592976)
Summa
16 718,80 EUR
Sludinājums
www.vsacriga.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 02/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA", 90009226487
Pasta adrese: Pāles iela 12
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1024 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Aija Sventecka Tālruņa numurs: 67443955
E-pasta adrese: aija.sventecka@vsacriga.gov.lv Faksa numurs: 67522801
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsacriga.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsacriga.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Sociālā aprūpe
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Dzērienu, ievārījumu un džemu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: VSAC "Rīga" filiāle „Jugla”, Pāles iela 12; filiāle „Teika”, Stāmerienas iela 4, Rīga; filiāle „Pļavnieki”, Zebiekstes iela 3, Rīga; filiāle „Baldone”, Kaķīši”, Baldone; filiāle „Rīga”, Kapseļu iela 31/18, Rīga; filiāle „Kalnciems”, Kalnciema iela 93, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Dzērienu, ievārījumu un džemu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
15000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16718.8 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAC "Rīga" 2015/5

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Dzērienu, ievārījumu un džemu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
16/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "LIETAS MD", 40003592976

Pasta adrese: Buļļu iela 45

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: aldis.lesinskis@augluserviss.lv

Tālruņa numurs: 67609777

Faksa numurs: 67609770

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16718.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16718.8    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv