Rezultāts: Semināru organizēšanas pakalpojumi divu mācību semināru nodrošināšanai Jelgavā projektam „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Publicēts
25.02.2015
25.02.2015
Pasūtītājs
Latvijas Pašvaldību savienība (40008020804)
Uzvarētājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Summa
1 323,97 EUR
Sludinājums
www.lps.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Pašvaldību savienība, 40008020804
Pasta adrese: Mazā Pils iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ligita Pudža Tālruņa numurs: +371 29297364
E-pasta adrese: ligita.pudza@lps.lv Faksa numurs: 67212241
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lps.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lps.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: biedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pašvaldību interešu pārstāvēšana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Semināru organizēšanas pakalpojumi divu mācību semināru nodrošināšanai Jelgavā projektam „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lielā iela 2, Jelgava

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Semināru organizēšanas pakalpojumi divu mācību semināru nodrošināšanai Jelgavā projektam „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79951000-5 55523000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1323.97 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPS/2015/06/NFI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Semināru organizēšanas pakalpojumi divu mācību semināru nodrošināšanai Jelgavā projektam „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 90000041898

Pasta adrese: Lielā iela 2

Pilsēta/Novads: Jelgava

Pasta indekss: LV-3001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ilvita.svane@llu.lv

Tālruņa numurs: 29128598

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.llu.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1323.97    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1323.97    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr. 4.3-24/NFI/INP-004, ietvaros

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv