Rezultāts: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu VSIA “Latvijas Televīzija” pasākumu vajadzībām

Publicēts
27.02.2015
27.02.2015
Pasūtītājs
Valsts SIA "Latvijas Televīzija" (40003080597)
Uzvarētājs
SIA "OZRT" (40003897919), SIA "NĪKE-E" (40003348590)
Summa
3 176,17 EUR
Sludinājums
ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 27/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Latvijas Televīzija", 40003080597
Pasta adrese: Zaķusalas krastmala 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1509 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Diāna Andriņa-Nagle Tālruņa numurs: + 371 67200380
E-pasta adrese: diana.andrina@ltv.lv Faksa numurs: + 371 67200021
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ltv.lsm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: TV programmu veidošana un apraide
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu VSIA "Latvijas Televīzija" pasākumu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 17
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu VSIA "Latvijas Televīzija" vajadzībām pasākumu

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
55300000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3176.17 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LTV/2014-84/1-24

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu LTV Darba izcilnieku un Darba meistaru sveikšanas pasākuma vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/01/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "OZRT", 40003897919

Pasta adrese: Valdeķu iela 27

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@svetki-jums.lv

Tālruņa numurs: 25935556

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1865.23    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1865.23    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta Supernova 2015 preses konferences vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/01/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "OZRT", 40003897919

Pasta adrese: Valdeķu iela 27

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@svetki-jums.lv

Tālruņa numurs: 25935556

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 155.89    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 155.89    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta Supernova 2015 noslēguma pasākuma vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/01/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "OZRT", 40003897919

Pasta adrese: Valdeķu iela 27

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@svetki-jums.lv

Tālruņa numurs: 25935556

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 649.05    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 649.05    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu projekta Supernova 2015 pasākumu vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/01/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "NĪKE-E", 40003348590

Pasta adrese: Graudu iela 68

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: nike@turiba.lv

Tālruņa numurs: 67618590

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 506    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 506    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv