Rezultāts: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcai