Rezultāts: Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2014./2015. mācību gadam