Grozījumi: Reometra (viskozimetra) pārtikas produktu reoloģisko īpašību novērtēšanai piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Publicēts
04.06.2014
04.06.2014
Pasūtītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
http://www.llu.lv...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/363078...