Sludinājums: SEZONAS ZIEDAUGU STĀDU PIEGĀDE RĪGAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJIEM APSTĀDĪJUMIEM 2014.GADAM

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" (40003982628)
Termiņš
02.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
SIA „Rīgas meži” daļas „Dārzi un parki” apstādījumu un pasākumu plānošanas speciāliste Laine Treidena
E-pasts
Tālrunis
+371 29267653

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži", 40003982628
Pasta adrese: Ostas prospekts 11
Pilsēta/Novads: Rīga, Pasta indekss: LV-1034 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): SIA „Rīgas meži” daļas „Dārzi un parki” apstādījumu un pasākumu plānošanas speciāliste Laine Treidena Tālruņa numurs: +371 29267653
E-pasts: laine.treidena@riga.lv Faksa numurs: +371 67037207
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasmezi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rigasmezi.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: pašvaldības kapitālsabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežu apsaimniekošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

SEZONAS ZIEDAUGU STĀDU PIEGĀDE RĪGAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJIEM APSTĀDĪJUMIEM 2014.GADAM

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: objekts ( dobe ) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kas norādīts Pasūtītāja sagatavotajā ziedaugu stādu piegādes grafikā, kas elektroniski nosūtīts Pretendentam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms stādu piegādes uzsākšanas dienas

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

2.1.1. Sezonas ziedaugu stādu piegāde Rīgas pilsētas sabiedriskajiem apstādījumiem 2014.gadam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
03121000-5

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             30/06/2014(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA "Rīgas meži" 2013/55

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks darba dienās no 09:00 līdz 16:30 (pusdienas pārtraukums no 12:30 līdz 13:00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv