Sludinājums: Saldēšanas iekārtas zivju saldēšanai un uzglabāšanai

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Tin fish" (40103241598)
Termiņš
03.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Tin fish"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103241598

Adrese: Lielais prospekts 15, Jūrmala, Latvija, LV-2010

Tālruņa numurs(-i): +371 29452083
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Direktors, Jānis Kohs, +371 29452083, janis.kohs@tinfish.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Saldēšanas iekārtas zivju saldēšanai un uzglabāšanai
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Sakas iela 9, Pāvilosta, LV-3466
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/05/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 120000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 03/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vīlandes iela 6-1, Rīgā, LV-1010
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav
10. Pievienotie dokumenti 340438__0_1Tehnspecsaldetava.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv