Rezultāts: Restorāna (ēdināšanas) pakalpojumi Saldus dienas aprūpes centra vajadzībām 2014 – 2015.gadam

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Saldus novada pašvaldība (90009114646)
Uzvarētājs
IK "Sāgas (40002028908)
Summa
7 200,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Saldus novada pašvaldība, 90009114646
Pasta adrese: Striķu ielā 3
Pilsēta/Novads: Saldus Pasta indekss: LV-3801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Rolands Vidžups Tālruņa numurs: 63807266
E-pasta adrese: rolands.vidzups@saldus.lv Faksa numurs: 63881100
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.saldus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.saldus.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Restorāna (ēdināšanas) pakalpojumi Saldus dienas aprūpes centra vajadzībām 2014 – 2015.gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 17
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saldus pilsēta

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ēdināšanas pakalpojumi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
55520000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7200 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SNP 2013/88

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Restorāna (ēdināšanas) pakalpojumi Saldus dienas aprūpes centra vajadzībām 2014 – 2015.gadam
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: IK "Sāgas, 40002028908

Pasta adrese: Dārza iela 12a – 8

Pilsēta/Novads: Saldus

Pasta indekss: LV-3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7200    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7200    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv