Sludinājums: Meža piekabe ar manipulatoru

Publicēts
11.01.2019
11.01.2019
Pasūtītājs
SIA NOJAUTAS (42403023827)
Termiņš
25.01.2019
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/01/2019

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA NOJAUTAS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403023827

Adrese

Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, 1. maija iela 50, Latvija, 4630

Tālruņa numurs(-i)

29409514

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meža piekabe ar manipulatoru

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, 1. maija iela 50, LV-4630

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

54775 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/01/2019
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:10
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv