Rezultāts: Kokapstrādes darbagaldu iepirkums

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
VICTRIX SIA (40003920967)
Uzvarētājs
AmberTech OU (EE101891820)
Summa
321 425,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

VICTRIX SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003920967

Adrese

Maskavas iela 266 k-7 –53, Rīga, , Latvija, LV-1063

Tālruņa numurs(-i)

29277008

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vilnis Dzintars, 29277008, 95rv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kokapstrādes darbagaldu iepirkums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/07/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

18/07/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AFLEKS Industry 40103876472 Kurbada iela 4, Rīga, LV-1009 Latvija
AmberTech OU EE101891820 Suur-Joe tn.60, Parnu maakond, 80010 Igaunija
Langzauner Gesellschaft m.b.H. ATU 23637508 A-4772 Lambrechten 52 Austrija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AmberTech OU EE101891820 Suur_Joe tn.60, Parnu maakond, 80010 Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

321425 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv