Sludinājums: Tehnoloģiskās iekārtas un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
05.07.2018
05.07.2018
Pasūtītājs
SIA KORKALNS (41203013615)
Termiņš
20.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA KORKALNS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203013615

Adrese

KALNA IELA 9, VIRBU PAGASTS, TALSU NOVADS, Latvija, LV-3292

Tālruņa numurs(-i)

26386949

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Jānis Podnieks, 26386949

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnoloģiskās iekārtas un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Stari", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

21/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

112000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Stari", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

543568__0_tehn.specifikcija.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv