Rezultāts: Mehānisks darbgalds matrača iepakošanai

Publicēts
19.07.2018
19.07.2018
Pasūtītājs
SIA SenDeko Latvia (40103424937)
Uzvarētājs
Mert Makina Ic ve Dis Tic. Mucaid Atagan (11288631886)
Summa
4 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 19/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA SenDeko Latvia

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103424937

Adrese

Rīga, Beberbeķu iela 7.līn. 13a, Latvija, LV-1029

Tālruņa numurs(-i)

+37129228238

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Viņarskis, tālr. +371 29228238, sergejs@sendeko.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mehānisks darbgalds matrača iepakošanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

27/06/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

18/07/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Mert Makina Ic ve Dis Tic. Mucaid Atagan 11288631886 Organize Sanayi Bolgesi 24. Cad No 52 38070 Melikgazi-Kayseri/Turkey Turcija
Elektroteks 754 0444 777 Kayapa OSB Beyaz Cd. No:20, Nilufer 16315 Bursa, Turkiye Turcija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Mert Makina Ic ve Dis Tic. Mucaid Atagan 11288631886 Organize Sanayi Bolgesi 24. Cad No 52 38070 Melikgazi-Kayseri/Turkey Turcija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

4000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv