Sludinājums: Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros

Publicēts
22.06.2018
22.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" (40003682818)
Termiņš
01.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003682818

Adrese

Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, LV-1009

Tālruņa numurs(-i)

67111001

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67270148

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītāja Ilona Ķiete, tālr.: +37167111001, e-pasta adrese: ilona.kiete@cleanr.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Nomales”, Rumbula, Stopiņu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1800000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vietalvas iela 5, Rīga, LV - 1009

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atkritumu pārstrādes veicināšana

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

541971__0_tenderrulesforwashingline.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv