Sludinājums: Darbgalds matrača apmalošanai – 2 gab.

Publicēts
27.06.2018
27.06.2018
Pasūtītājs
SIA SenDeko Latvia (40103424937)
Termiņš
12.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA SenDeko Latvia

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103424937

Adrese

Rīga, Beberbeķu iela 7.līn. 13a, Latvija, LV-1029

Tālruņa numurs(-i)

+37129228238

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Viņarskis, tālr. +371 29228238, sergejs@sendeko.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Darbgalds matrača apmalošanai - 2 gab.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Ferma Valdavas”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

16500 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski uz e-pasta adresi: sergejs@sendeko.lv vai pa pastu uz adresi SIA „Sendeko Latvia”, Baltā iela 5, Rīga, LV-1055.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542474__0_lad2184.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv