Sludinājums: PET smalcināšanas iekārtu iegāde

Publicēts
16.05.2018
16.05.2018
Pasūtītājs
AS PET BALTIJA (42103029708)
Termiņš
31.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS PET BALTIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103029708

Adrese

Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija, LV - 3004

Tālruņa numurs(-i)

67353441

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kaspars Fogelmanis, tālrunis 26458258, e-pasts; kaspars.fogelmanis@petbaltija.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

PET smalcināšanas iekārtu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

07/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

450000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

31/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv