Rezultāts: Metālapstrādes iekārta ar eksperimentālu un inovatīvu tehnoloģiju izgatavoto elementu savienošanai

Publicēts
10.04.2018
10.04.2018
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA” (40003012798)
Uzvarētājs
Finn-Power Oy (FI16369339)
Summa
865 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003012798

Adrese

Krustpils iela 119, Rīga, Latvija, LV - 1057

Tālruņa numurs(-i)

25634895

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Guntars Niparts, tehniskais direktors, tālr. +37167725741, guntars.niparts@jauda.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Metālapstrādes iekārta ar eksperimentālu un inovatīvu tehnoloģiju izgatavoto elementu savienošanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/03/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

10/04/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Finn-Power Oy FI16369339 Metallitie 4, 62200 Kauhava Finland Somija
SIA "Naglis&ERR" 50003898831 Uzvaras prospekts 1C, Baloži, LV-2128 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Finn-Power Oy FI16369339 Metallitie 4, 62200 Kauhava Finland Somija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

865900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iesniegts galīgais piedāvājums

Avots: pvs.iub.gov.lv