Rezultāts: Jaunā produkta nogatavināšanas/kondensācijas tehnoloģisko iekārtu komplekss

Publicēts
09.04.2018
09.04.2018
Pasūtītājs
SIA NewFuels RSEZ (40103340377)
Uzvarētājs
SIA RAMDA C (Jēkabpils, Celtnieku iela 19 - 24, LV-5201)
Summa
227 456,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 09/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA NewFuels RSEZ

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103340377

Adrese

Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne, Latvija, LV-4604

Tālruņa numurs(-i)

64605785

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64605784

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Roman Vdovychenko, tālr. +371 64605785, info@newfuels.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunā produkta nogatavināšanas/kondensācijas tehnoloģisko iekārtu komplekss

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/03/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 06/04/2018

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA RAMDA C 45403030489 Jēkabpils, Celtnieku iela 19 - 24, LV-5201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA RAMDA C 45403030489 Jēkabpils, Celtnieku iela 19 - 24, LV-5201 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA RAMDA C Jēkabpils, Celtnieku iela 19 - 24, LV-5201 Jēkabpils, Celtnieku iela 19 - 24, LV-5201 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

227456 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv