Grozījumi: TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.latvenergo.lv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēšanas datums: 07/03/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 40003032949

Pasta adrese

Pulkveža Brieža iela 12

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1230

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tatjana Kromāne

Tālruņa numurs

67728253

Faksa numurs

67728880

E-pasta adrese

tatjana.kromane@latvenergo.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.latvenergo.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.latvenergo.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
50000000-5

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
50000000-5

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods

LV006

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: TEC-1, Viskaļu iela 16, Rīga


II.2.4) Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā

II.2.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/01/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2020 (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


II.2.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LE 2017/14

III.1.2) Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV: 2018/S 007-012395
Paziņojuma publicēšanas datums OV: 11/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 1

Daļas Nr.: 1

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1) Līguma noslēgšanas datums:

03/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.1.2) Infomācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Empower", 50003563201

Pasta adrese

Sila iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1057

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

empower@empower.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.1.4) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (līguma noslēgšanas brīdī; bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 819571.54 Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 05/03/2018

V.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.3.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.3.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI IEDAĻA: Izmaiņas līgumā

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
50000000-5

VI.1.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)


VI.1.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: TEC-1, Viskaļu iela 16, Rīga


VI.1.4) Iepirkuma apraksts: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā

VI.1.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/01/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2020 (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


VI.1.6) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 822144.31 Valūta: EUR

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

VI.1.7) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Empower", 50003563201

Pasta adrese

Sila iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV1057

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

empower@empower.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1) Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Izteikt Līguma 3.1. punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā: “Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, tiek noteikta līdz EUR 822 144.31 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro un 31 cents), bez PVN.”

VI.2.2) Izmaiņu iemesli

image Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu:

image Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt.
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:
Ņemot vērā grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, sākot ar 2018.gada 1.janvāri darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir noteikta 24.09 % apmērā, līdz ar to var palielināties Līguma cena par EUR 2 572.77 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro un 77 centi), bez PVN.

VI.2.3) Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena bez PVN pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus): 819571.54 Valūta: EUR

Kopējā līgumcena bez PVN pēc izmaiņām: 822144.31 Valūta: EUR

Avots: pvs.iub.gov.lv