Grozījumi: Gaisa spēku Aviācijas bāzes radio navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumi

Publicēts
13.02.2018
13.02.2018
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Summa
Pabeigts bez rezultātiem
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (ADJIL)

Publicēšanas datums: 13/02/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180

Pasta adrese

Ernestīnes 34

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Ernestīnes iela 34, Rīga

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilona Petkeviča

Tālruņa numurs

67300236

Faksa numurs

67300207

E-pasta adrese

ilona.petkevica@vamoic.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma līguma nosaukums

Gaisa spēku Aviācijas bāzes radio navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumi

II.1.2) Paziņojumā par līgumu ietvertais līguma vai iepirkuma apraksts

Gaisa spēku Aviācijas bāzes radio navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumi

II.1.3) Paziņojumā par līgumu norādītā kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
51240000-6

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma procedūras veids

imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

VAMOIC 2017/164

III.2.2) Paziņojuma par līgumu publicēšana (informācija par paziņojuma par līgumu publicēšanas datumu un reģistrācijas numuru, ja tāds piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2013/S 010-019745 16/01/2018 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 12/01/2018 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Paziņojuma par līgumu nosūtīšanas datums

12/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
image Iespējama atkārtota paziņojuma par līgumu publicēšana.


IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja iesniegtajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja iesniegtajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imagePaziņojumā par līgumu
imageIepirkuma procedūras dokumentos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.4. Papildu organizatoriska informācija (ja nepieciešams)

Sarunu procedūra ir izbeigta, jo nav iesniegts neviens pieteikums

IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image


IV.6. Paziņojuma nosūtīšanas datums

13/02/2018


--------------------------( izmantojiet IV iedaļu tik reizes, cik tas ir nepieciešams)------------------------------------


Avots: pvs.iub.gov.lv