Rezultāts: Tehnoloģisko iekārtu skalošanas un mazgāšanas iekārtu iegāde

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
SIA "Latvian Dairy" (40103932708)
Uzvarētājs
SIA "AISIS" (40003769666)
Summa
168 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 25/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latvian Dairy"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103932708

Adrese

Republikas laukums 2A, Rīga, , Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

+37126214228

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas direktors Arlnolds Birulis, Arnolds.Birulis@latviandairy.lv, +371 29223722

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnoloģisko iekārtu skalošanas un mazgāšanas iekārtu iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/12/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

23/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AISIS" 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas nov., LV-3913 Latvija
GEA TDS GmbH 327512513 Voss - Strase 11/13, 31157, Sarstedt, Vācija Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AISIS" 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas nov., LV-3913 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

168000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv