Rezultāts: Slaucamo govju fermas tehnoloģisko iekārtu iegāde

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība " Veckūkuri" (44101021676)
Uzvarētājs
AT TEHNIKA SIA (LV44102008177)
Summa
373 858,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība " Veckūkuri"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101021676

Adrese

"Cālīši", Strenču novads, Jērcēnu pagasts, Latvija, LV 4715

Tālruņa numurs(-i)

+37128617969

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ilvija Jakovina +371 28617969 epasts; manspiens@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaucamo govju fermas tehnoloģisko iekārtu iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/01/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

22/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AT TEHNIKA SIA LV44102008177 Cempu iela 8, Valmiera, LV 4201 Latvija
FARMITEK OŪ EE100041008 Vitamiini 2a, Tartu 51014 Igaunija
VIENOTAIS APGĀDES CENTRS SIA LV40003257516 Bauskas iela 180, Rīga, LV 1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AT TEHNIKA SIA LV44102008177 Cempu iela 8, Valmiera, LV 4201 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

373858 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv