Sludinājums: Slaucamo govju fermas tehnoloģisko iekārtu iegāde

Publicēts
08.01.2018
08.01.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība " Veckūkuri" (44101021676)
Termiņš
22.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība " Veckūkuri"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101021676

Adrese

"Cālīši", Strenču novads, Jērcēnu pagasts, Latvija, LV 4715

Tālruņa numurs(-i)

+37128617969

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ilvija Jakovina +371 28617969 epasts; manspiens@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaucamo govju fermas tehnoloģisko iekārtu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Cālīši, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, LV 4715

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

22/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

370000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Cālīši, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, LV 4715

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv