Rezultāts: Litija jonu tipa baterijas iegāde

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
AS FERRUS (40003444852)
Uzvarētājs
Microvast Power System Co., Ltd
Summa
72 950,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS FERRUS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003444852

Adrese

Rīga, Gramzdas iela 90, LV-1029, Latvija, LV-1029

Tālruņa numurs(-i)

+371 29273463; +371 27296916

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vsevolod Kleniksky, tehniskais vadītājs, +371 29273463; +371 27296916; v.kleniksky@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Litija jonu tipa baterijas iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/12/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 22/01/2018

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Microvast Power System Co., Ltd No 2198, Hongfeng Road,Huzhou, Zhejiang 313000 Ķīna

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Microvast Power System Co., Ltd No 2198, Hongfeng Road,Huzhou, Zhejiang 313000 Ķīna

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

72950 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv