Rezultāts: Topinambūra pārstrādes tehnoloģisku iekārtu kompleksa iegāde

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "VILSUNROOT" (42403041269)
Uzvarētājs
SIA “Saint-Tech” (40103232449)
Summa
470 170,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "VILSUNROOT"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403041269

Adrese

"Balvu ceļi", Medņevas pag., Viļakas nov.,, Latvija, LV-4586

Tālruņa numurs(-i)

+37129246663

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Igors Mesmer Mob. +371 26554152 ig.mesmer@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Topinambūra pārstrādes tehnoloģisku iekārtu kompleksa iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Saint-Tech” 40103232449 Maskavas street 418, Riga, Latvia, LV-1063 Latvija
SIA ILM 50003831321 Babītes iela 1, Rīga, LV1024 Latvija
SIA VITRUM mēbeles un iekārtas 50103818531 G.Astras iela 3A, Rīga, LV-1084 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Saint-Tech” 40103232449 Maskavas street 418, Riga, Latvia, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

470170 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv