Rezultāts: Slaucamo govju fermas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA „Madliena 2” (40003490156)
Uzvarētājs
SIA Pro Ceva (40103262284)
Summa
928 160,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Madliena 2”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003490156

Adrese

Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Latvija, LV-5045

Tālruņa numurs(-i)

26367282.

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Lelde Blūma, e-pasts: lelde.bluma@leveria.lv, tālrunis 26367282.

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaucamo govju fermas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Armiks 55403038681 Kazarmu iela 3, Jēkabpils, LV-5202 Latvija
SIA Pro Ceva 40103262284 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija
SIA Dzifo 45403039100 Zobeni, Krustpils p., Krustpils n., LV-5202 Latvija
SIA Agrozona 40003490156 "Mārupītes", Baldones pag., Baldones nov., LV-2125 Latvija
Mapri Ehitus OU 10131080 Joosti, Toutsi kula, Otepaa vald, 67303 Valgamaa, Estonia Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Pro Ceva 40103262284 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

928160 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv