Rezultāts: Sietu vibroseperators ar transporta iekārtām

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zs Dalderi (41701003417)
Uzvarētājs
SIA Graintech (40103827496)
Summa
45 514,51 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs Dalderi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701003417

Adrese

JELGAVAS NOVADS VIRCAVAS PAGASTS "DALDERI'", Latvija, LV-3020

Tālruņa numurs(-i)

26763994

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63085986

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašnieks Andris Birkerts,tālr.26763994, e-pasts dalderi3020@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sietu vibroseperators ar transporta iekārtām

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Graintech 40103827496 Dīķa iela 12-4,Rīga.LV-1004. Latvija
SIA Baltic Invest 42103030158 Attekas 2b,Ādaži,Ādažu novads.LV-2164. Latvija
SIA “Amazone” 46103001507 Deksnes iela 9, Padures pagasts,Kuldīgas novads, LV-3321. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Graintech 40103827496 Dīķa iela 12-4,Rīga.LV-1004. Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

45514.51 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

Avots: pvs.iub.gov.lv