Rezultāts: Siera presēšanas iekārtu komplekts

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
CESVAINES PIENS (40003212709)
Uzvarētājs
SIA "Artmetāls" (LV40003533741)
Summa
215 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

CESVAINES PIENS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003212709

Adrese

RŪPNĪCAS IELA 1, Latvija, LV-4871

Tālruņa numurs(-i)

+371 64852210

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors Ervīns Urbāns, +371 64852210, cpiens@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siera presēšanas iekārtu komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

31/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
"Donido MACHINE INDUSTRY" AD BG 836164433 Bulgārija, 6300 Haskova, ul,južna 16 Bulgārija
TEWES-BIS Sp.z.o.o. PL7390100114 TEWES-BIS Sp.z.o.o.ul.Zatorze 24, 11-010 Barczewo, Polija Polija
SIA "Artmetāls" LV40003533741 Dammes iela 13-13, Rīga, LV-1069 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Artmetāls" LV40003533741 Dammes iela 13-13, Rīga, LV-1069 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

215000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv