Rezultāts: Rulonu prese

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Lauma Kaļva (04058911957)
Uzvarētājs
SIA „Lolus” (40103355137)
Summa
26 710,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lauma Kaļva

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

04058911957

Adrese

Kalnāji, Vecpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29459815

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

saimniecības īpašniece Lauma Kaļva, tālrunis +371 29459815, e-pasta adrese: laumara@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rulonu prese

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Lolus” 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija
SIA „Pakavs” 48703001414 „Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA „Silja” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Lolus” 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

26710 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv