Rezultāts: Kombinētā fiksētas kameras rituļu prese

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Vēveri" (44101027471)
Uzvarētājs
SIA "Dotnuva Baltic" (LV43603041881)
Summa
65 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Vēveri"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101027471

Adrese

"Vēveri", Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, Latvija, LV-4713

Tālruņa numurs(-i)

28662472

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aija Lūse , tālr.28662472, epasts - zsveveri@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kombinētā fiksētas kameras rituļu prese

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AVD Agro" LV40103354771 Rīgas iela 1, Ikšķile, LV-5052 Latvija
SIA "Amazone" LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA "Dotnuva Baltic" LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuva Baltic" LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

65000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv