Rezultāts: Fermas aprīkojuma iegāde

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Pubas" (46601011625)
Uzvarētājs
SIA Pakavs (48703001414)
Summa
16 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Pubas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46601011625

Adrese

"Kļaviņas" Alojas pagasts, Alojas novads, Latvija, LV-4064

Tālruņa numurs(-i)

29194881

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Agris Možvillo, T.29194881, zspubas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Fermas aprīkojuma iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Pakavs 48703001414 “Aptieka” Vecbebri, Bebru pag., Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA Agrozona 40003963646 “Mārupītes” Baldones novads, LV-2125 Latvija
SIA Landmashinen Lettland 41203021805 Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Pakavs 48703001414 “Aptieka” Vecbebri, Bebru pag., Kokneses novads, LV-5135 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

16500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv