Rezultāts: Iekārtu iegāde eksperimentālai ražošanas līnijai (Nr.6-17)

Publicēts
05.10.2017
05.10.2017
Pasūtītājs
AS „Olainfarm” (40003007246)
Uzvarētājs
SIA “Biotecha Latvia” (40103648320)
Summa
3 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS „Olainfarm”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003007246

Adrese

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114

Tālruņa numurs(-i)

+371 26669836

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskā departamenta direktors Vladimirs Krušinskis, +371 26669836, vkrusinskis@olainfarm.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārtu iegāde eksperimentālai ražošanas līnijai (Nr.6-17)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/08/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Biotecha Latvia” 40103648320 Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Biotecha Latvia” 40103648320 Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

3800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Paziņojums par iepirkuma priekšmeta lotes Nr.13 rezultātu

Avots: pvs.iub.gov.lv