Rezultāts: Šķidrmēslu izkliedes cisterna ar uzstādītu skābināšanas iekārtu

Publicēts
31.07.2017
31.07.2017
Pasūtītājs
SIA Lauku Agro (40003574701)
Uzvarētājs
Goma Viborg ApS (DK 10963230)
Summa
157 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Lauku Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003574701

Adrese

Ošlejas Jaunbērzes pagasts Dobeles novads, Latvija, LV-3717

Tālruņa numurs(-i)

63723608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gints Jakubovskis, projektu vadītājs, tālrunis 26878053, gints00@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķidrmēslu izkliedes cisterna ar uzstādītu skābināšanas iekārtu

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

31/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AGS Maskiner DK33134908 Visgaardvej 6, Bjerndrup, DK -6200 Aabenraa Dānija
AR Agro SIA LV43603039552 Varavīksnes Dobeles pagasts Dobeles novads LV3722 Latvija
Goma Viborg ApS DK 10963230 Petersmindevej 6, 8800 Viborg Dānija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Goma Viborg ApS DK 10963230 Petersmindevej 6, 8800 Viborg Dānija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

157000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv