Rezultāts: Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA Dimdiņi (44601001756)
Uzvarētājs
SIA BC ENGINEERING (40103820642)
Summa
55 750,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Dimdiņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44601001756

Adrese

Dimdiņi, Lizuma pag., Gulbenes nov., Latvija, LV4425

Tālruņa numurs(-i)

64471371

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64471255

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Oskars Brediks tālr.26527388, e-pasts: oskars@dimdini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārta

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Filter 50003186431 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 Latvija
SIA Hydrotech 40103179379 Krūzes iela 3, Rīga, LV-1046 Latvija
SIA FiberART 40103517156 Baznīcas iela 30-9, Jūrmala, LV-2015 Latvija
SIA Gate L 48503012472 Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801 Latvija
SIA AHM Victory 40003640369 Villijas, Dreiliņi, Stopiņu nov.., LV-2130 Latvija
SIA BC ENGINEERING 40103820642 Krūzes iela 38, Rīga, LV-1002 Latvija
UAB Ekotakas 135450524 Savanoriu pr.435, LT-49280, Kauņa, Lietuva Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BC ENGINEERING 40103820642 Krūzes iela 38, Rīga, LV-1002 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

55750 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv