Rezultāts: Pakošanas iekārta ar dozatoru

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA Dimdiņi (44601001756)
Uzvarētājs
SIA Baltic pack (40003339189)
Summa
55 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Dimdiņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44601001756

Adrese

Dimdiņi, Lizuma pag., Gulbenes nov., Latvija, LV4425

Tālruņa numurs(-i)

64471371

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64471255

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Oskars Brediks tālr.26527388, e-pasts: oskars@dimdini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pakošanas iekārta ar dozatoru

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Neroli Met 48503008458 "Stūrmaņi", Saldus pag., Saldus nov., LV-3862 Latvija
SIA Baltic pack 40003339189 Biķernieku 121, Rīga, LV-1021 Latvija
SIA Fil un Ko 40003274287 Vestienas 2, Rīga, LV-1035 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Baltic pack 40003339189 Biķernieku 121, Rīga, LV-1021 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

55000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv