Rezultāts: Dārzeņu apstrādes iekārtas SIA “Paplāte Nr.1” ražotnes attīstībai

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Paplāte Nr.1" (43603024326)
Uzvarētājs
SIA “Baltic Pack” (40003339189)
Summa
209 308,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Paplāte Nr.1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603024326

Adrese

Rubeņu ceļš 52, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija, LV-3002

Tālruņa numurs(-i)

29439767

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mārtiņš Šķiņķis, projektu vadītājs, 29173103, martins@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dārzeņu apstrādes iekārtas SIA “Paplāte Nr.1” ražotnes attīstībai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

26/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "RIELA Latvia" 40003835707 Aisteres iela 11, LV-1048, Rīga, Latvija Latvija
SIA “PROF ROSTULS” 40103667374 Zolitūdes iela 21A, Rīga, LV-1029, Latvija Latvija
SIA “Baltic Pack” 40003339189 Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021, Latvija Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Baltic Pack” 40003339189 Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021, Latvija Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

209308 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv