Rezultāts: Automātiskā termosarukuma iepakošanas iekārta

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora" (50003251341)
Uzvarētājs
SIA Faro Packing (40003677840)
Summa
27 545,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003251341

Adrese

“Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, , Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+371 67840089

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67818178

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Evija Grāmatiņa, Projektu vadītāja, tālr.29401064, e-pasts: evija.gunika@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskā termosarukuma iepakošanas iekārta

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Multivac OY filiāle Latvijā 40003817951 Bieķensalas iela 21,Rīga,LV1004 Latvija
SIA Faro Packing 40003677840 Margrietas iela7,Rīga,LV1046 Latvija
SIA PRP-pārtikas ražošana un pārdošana 40003142219 Rostokas iela 32-26 Latvija
SIA Amplus 40003581544 Vangažu iela 30-47,Rīga,LV1024 Latvija
SIA Profipak SL 50003796651 Saulieši, Iecavas novads,LV3913 Latvija
SIA Pakmarkas 40003269498 Ropažu iela 19a,Rīga,LV1039 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Faro Packing 40003677840 Margrietas iela 7, Rīga,LV1046 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

27545 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv