Rezultāts: Alus ražošanas līnija

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Darkon (48503021920)
Uzvarētājs
Jinan Cassman Machinery Co., Ltd (MA3CB8GG8)
Summa
145 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Darkon

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503021920

Adrese

Liepājas iela 6, Aizpute, Aizputes novads, Latvija, LV-3456

Tālruņa numurs(-i)

29955781

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ruslans Levickis, t. +371 29955781, ruslanslevickis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Alus ražošanas līnija

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Jinan Humber Equipment Technology Co,. Ltd. 370000200008595 JinQiao international building, No.2277 of Erhuandong Road, Licheng Area, Jinan, China Ķīna
PSS SVIDNIK Sa 10059/P PSS Svidnik, Sov.hrdinov 460/114, 089 01 Svidnik, Slovakia Slovākija
Jinan Cassman Machinery Co., Ltd MA3CB8GG8 No. 554 Zhengfeng Road, High-tech Zone, Jinan, China Ķīna

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Jinan Cassman Machinery Co., Ltd MA3CB8GG8 No. 554 Zhengfeng Road, High-tech Zone, Jinan, China Ķīna

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

145000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv