Sludinājums: Ciparu programmvadības apstrādes iekārta

Publicēts
19.05.2017
19.05.2017
Pasūtītājs
SIA "I2" (41503048512)
Termiņš
02.06.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/05/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "I2"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503048512

Adrese

"Guntiņas 1", Saurieši, Salaspils pag., Salaspils nov., Latvija, LV-2118

Tālruņa numurs(-i)

+371 27023092

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas vadītājs, Krists Slokenbergs, +371 29567758, krists@i2.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ciparu programmvadības apstrādes iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Guntiņas 1" Saurieši, Salaspils pag., Salaspils nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/06/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Guntiņas 1", Saurieši, Salaspils pag., Salaspils nov.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

494724__0_TehnspecCNC.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv