Sludinājums: Hidrauliskās govs nagu stelles

Publicēts
10.04.2017
10.04.2017
Pasūtītājs
ZS „Krāciņi” (41201000584)
Termiņš
26.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/04/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS „Krāciņi”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201000584

Adrese

„Krāciņi”, Vārves pagasts, Ventspils novads, Latvija, LV-3263

Tālruņa numurs(-i)

26550273

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Aivars Dambis, 26820734, aivarsdambis4@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Hidrauliskās govs nagu stelles

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Krāciņi”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV - 3623

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

28000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Krāciņi”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV - 3623

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākuma ‘”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

491049__0_NAGUSTELLESKRACINI216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv